EAS-TEKNOLOGIER

AM – Acusto Magnetic

AM-antenner har et bredere detekteringsfelt end andre typer systemer, hvilket gør dem perfekt egnet til større butiksindgangsområder. AM-teknologien kører på en lavere frekvens end RF, og derfor fungerer den fremragende med produkter, der indeholder væske eller metal. Både AM og RF findes i varianter, der kan fungere som individuelle enheder og i rækker på op til flere hundrede enheder.

Hvordan fungerer det?

Den antenne der sender, udsender radioimpulser, som aktiverer alle AM-tags inden for detekteringsområdet. Det får taggen til at udsende sit eget signal, som den modtagende antenne lytter efter. Det er derfor, dette system kaldes acousto-magnetic. Ordet ”acousto” kommer fra det græske ord for ”at høre”. Hvis frekvensen, som taggen svarer på, opfanges af den modtagende antenne, udløses alarmen.

AM foretrækkes af

  • Varehuse
  • Kosmetikbutikker
  • Elektronikbutikker
  • Byggemarkeder

RF – Radiofrekvens

RF-teknologien er den mest almindelige type EAS-system og er meget udbredt i især tøjbutikker. RF benytter et højfrekvent signal, hvilket dog gør teknikken uegnet til beskyttelse af produkter, der indeholder væsker og/eller metal. Til sådanne produkter er det bedre at vælge AM eller EM. Både RF og AM fungerer både som individuel antenne og i rækker med op til flere hundrede. RF foretrækkes ofte i boghandler og mediebutikker på grund af de helt flade etiketter, der uden videre kan klæbes på de enkelte produkter.

Hvordan fungerer det?

RF-tags er selvklæbende etiketter eller alarmbrikker, som indeholder en meget lille elektronikkreds. Når den registrerer en specifik frekvens – frekvensen, der udsendes af den antenne der sender ved butikkens udgang – svarer kredsen, hvilket opfanges af den modtagende antenne. Når det sker, lyder alarmen.

RF foretrækkes af

  • Tøjbutikker
  • Byggemarkeder
  • Supermarkeder

EM – Elektromagnetisk

EM-teknologien er i højere grad en nicheløsning, som hovedsageligt benyttes af biblioteker. Systemet har den fordel, at det fungerer med meget små og smalle selvklæbende etiketter, der kan deaktiveres og aktiveres igen. Den diskrete sikkerhedsetiket aflæses af en scanner og gør det muligt at tjekke bøger ud på et deaktiveringssted og tjekke dem ind igen, når etiketten genaktiveres.

EM fungerer også godt i apoteker, fordi strimlen kræver så lidt plads, at den kan klæbes på emballager uden at skjule teksten på dem. Der skal altid være mindst to EM-antenner, for at systemet kan fungere, men der er ingen øvre grænse for, hvor mange der kan kobles sammen i et indgangsområde.

Hvordan fungerer det?

I stedet for at benytte tags, som skal fjernes, fungerer EM-teknologien ved hjælp af selvklæbende etiketter, der indeholder en magnetisk jernstrimmel. Denne strimmel registreres af antennerne, når en person passerer imellem dem. Den ene antenne fungerer som sender, mens den anden fungerer som modtager.

EM foretrækkes af

  • Biblioteker (offentlige, universiteter, skoler)
  • Boghandler
  • Apoteker

Uanset teknologi anvendes der en deaktivator ved kassen til at deaktivere varen, inden den forlader forretningen med sin nye ejer. I forbindelse med hard tags skal en aftager kunne adskille hard tagen og nålen fra din vare.

I sidste ende afhænger valget af teknologi frem for alt af, hvilke typer varer, der skal beskyttes, og hvor godt en bestemt hard tag fungerer sammen med en bestemt form for produkter.